Útvar začal přebírat Spitfiry Mk.IIA 21.10.1941 na letišti Dyce u skotského Aberdeenu většinou ze stavu 412. kanadské perutě, která se v Digby přezbrojila na Spitfiry VB. Srroje byly po přeletu po technické stránce zkontrolovány našim personálem a záhy začalo být jasné, že většina z nich musí projít nezbytnými opravami. Ve zprávě vypracované 5.11.1941 F/Sgt V.Mikou je u 13-ti z převzaných strojů, z čehož tři měly nedávné datum výroby, zaznamenána celá řada závad na elektroinstalaci – rozbité nebo zkratované vypínače identifikačního radiomajáku IFF, k němuž mnohdy chybělo anténní vedení nebo bylo přetržené, nesvítili přistávací reflektory, panely s voliči radiofrekvencí visely u několika strojů na drátech nebo na nich chyběly přepínače atd. S postupným odstraněním závad se na Spitfirech začalo létat okolo 25. října. Zatímco jedna letka držela pohotovost, druhá uskutečňovala teoretické a praktické cvičení. Piloti absolvovali celou letovou osnovu spočívající v akrobacii a dalších nezbytných prvcích, které sebou přecvičení tehdy přinášelo.
Při přecvičení na Spitfiry mohla Třistadesítka využít zkušeností vlastních příslušníků, zejména pak velitele perutě S/Ldr F. Webera, který tento typ létal na začátku roku 1941 u 145. perutě a velitele letky F/Lt F. Doležala, jednoho z prvních Čechoslováků létajícího Spitfiry v bitvě o Británii u 19. perutě. Dne 19. listopadu procvičovali piloti útoky na kluzák, neboť Britové stále počítali s možnou německou invazí na ostrovy. Letů se také zúčastnil F/O V. Zaoral. Po jedné ze simulovaných ztečí potlačil, přelétl letiště v 50 m a poté stoupavou zatáčkou vlétl do mraků. Zde mu, podle svědků, začal vynechávat motor a zanedlouho vypadl z mraků ve vývrtce. Podařilo se mu ji sice vybrat, avšak příliš ostře. Letoun ztratil rychlost a spadl opět do vývrtky, což se pilotovi stalo osudným. Letoun dopadl asi 1 km severovýchodně od železniční stanice v Dyce a pilot v troskách zahynul.
Letový program se koncem listopadu promísil s lety na prvních přidělených Spitfirech Mk.VB a začátkem prosince 1941 došlo k plnému přezbrojení 310. perutě na novou techniku. Tehdy došlo také k definitivnímu odsunu dosud operačně používaných Hurricanů. Bohužel dnes není znám snímek jediného stroje z uvedeného období, což je dáno i poměrně krátkou dobou používaní. Některé Spitfiry byly zakoupeny pro RAF z veřejných sbírek občanů a na důkaz toho nesly na boku trupu před kabinou nápisy jako „Northampton, Mabel, Toba, Cheshunt and Waltham, Afrikaander“

cs Czech
X