Jistý J. Daněk, jakožto nájemník německé turistické chaty zřídil turistickou stanici KČT nazvanou Daňkova turistická ubytovna. Těsně vedle ní postavil za první republiky frýdecký Němec, velkoobchodník Liva, moderní hotel Sulov se zasklenou verandou, který byl po válce spojen s Daňkovou útulnou v jeden objekt. V chatě pracoval jistý číšník Kokeš, který se podílel na přechodu našich letců za hranice.

Host dal znamení tím, že položil na stůl pětadvacetník lvíčkem nahoru. Nemluvilo se, domlouvalo se jen posunky. Kokeš předal „turisty“ Slovákovi Machovi a ten je převedl přes Malý Polom do Polska. Mimochodem, Malý Polom za války nebyl trojmezím prvně v dějinách. Kdysi se na jeho vrcholu nacházel velký trojúhelný hraniční kámen s písmeny S (Silesia), M (Moravia) a U (Ungaria) a pod těmito písmeny byly ještě další značky HH (panství hukvaldské), HF (panství frýdecké) a HB (panství bytčanské).

Malý Polom 1061 m.n.m., o němž se ví pouze to, že je zalesněný a že přes něj jde státní hranice. Vlastní vrchol je ještě na českém území. Byť na Malém Polomu nenaleznete nic víc než les, byl o jeho přechod svého času velký zájem. Dělo se tak počátkem 2.sv. války, kdy se stal trojmezím Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu a Polska, ještě předtím, než Polsko zabrali Němci.

Toto mé zjištění potvrzuje letec Adolf Vrána, který stejně jako například František Fajtl, či Alois Vašátko nebo Karel Janoušek (ten zamířil do Maďarska) použil tuto trasu a popisuje to ve své knize „Letec Alios Vašátko“ takto:

„Konečně turistická výprava tří stoupá nahoru na Bílý Kříž, k hotelu, kde nás předává náš průvodce spolehlivému vrchnímu číšníkovi (Kokeš – pozn. admina). Zde takřka pod svícnem vyčkáváme noci. Němci mají obsazen druhý hotel (hotel Bílý kříž – pozn. admina) a my zde vyčkáváme, abychom jim přímo před nosem unikli na území Slovenska. Hranice je od nás necelých 600 metrů daleko.“ podle mě se jedná o červenou turistickou stezku, viz. foto.

„Tak toužebně očekávaná chvilka se dostavuje a náš vrchní číšník nás vede dolů pod hotel, kde v přístěnku pracuje slovenský dělník. Předává nás a ihned vyrážíme do noci. Asi za deset minut se zastavujeme, abychom se dozvěděli od našeho průvodce, že jsme již na Slovensku. A nyní jde volněji po horské stezce. Po několika minutách jdeme dále, někam dolů z kopce, kde hučí horská bystřina vstříc hranicím Polska a Slovenska. Překračujeme tok bystřiny a kráčíme mýtinou příkře stoupající k vrcholu, kde je náš cíl (Malý Polom – pozn. admina). Spatřili jsme ho již v polovině naší strmé cesty, proti hvězdám a můžeme se rozloučiti s našim průvodcem. Několik minut před 11. hodinou jsme stanuli na vrcholu.“

Myslím, si, že se opravdu může jednat o stávající červenou turistickou stezku vedoucí z Bílého kříže, na Slovensko a po té po hranici až na vrchol Malého Polomu.

Na závěr ještě dodám, že Daňkova chata, nyní chata Sulov je v rekonstrukci a to úplné. Původní chata byla nedávno zbouraná a tak jsme přišli o jedinečnou památku, kde naši legendární hrdinní letci byli ubytování, než se vydali na pochod za hranice…

cs Czech
X