Dopis britského pobřežního velitele air marshala sira Johna Slessora, K. C. B., inspektoru čs. letectva gen. K. Janouškovi, K. C. B.

„Pane inspektore čs. letectva,
je mi velikým potěšením požádat Vás, abyste tlumočil všem, jichž se to týká, moje blahopřání a přání všeho zdaru 311. čs. peruti k 3. výročí jejího založení dne 2. srpna 1940. Cítím, že oni, kdož usilovně bojovali a sdíleli osudy RAF s odvahou, již projevili v létě 1940, ukázali víru i ducha veliké tradice své vlasti.
V 311. peruti vytvořili jednotku, která byla na počátku jednou z mála, které byly v předvoji letecké ofensivy proti nepříteli na jeho vlastním území. Později, když na moři ohrožoval nepřítel celý základ našeho útoku, peruť přešla do velitelství pobřežního letectva, kde hrála vynikající úlohu v porážce ponorek s výsledky, které obzvláště nyní se stávají všem zřejmými. Přál bych si, aby bylo možno prozradit všem příslušníkům Vašeho národa úplné podrobnosti o dosažených úspěších.
Těm z nás, kdož víme, co bylo v sázce a co bylo vykonáno, je těžko možné, abychom přecenili přínos, který učinila protiponorková peruť ve válce na moři. A ze všech těchto perutí byla 311. peruť mezi nejpřednějšími. Její dobré dílo je tím význačnější, protože, jak se domnívám, její příslušníci jsou prvními ze svého národa, kdož se účastnili operací nad širým mořem a již za patnáct měsíců služby u pobřežního letectva mají tradici a výsledky, jimž se nikdo nevyrovná.
Když se nedávno uvažovalo o přezbrojení perutí nejmodernějšími letouny, neváhal jsem vybrati 311. peruť, a věřím, že po přezbrojení jen zvýší svou pověst, kterou získala.
Jménem velitelství pobřežního letectva všech hodností prosím Vás o to, abyste tlumočil má nejlepší přání mnoha zdaru peruti v budoucnosti.
Doufáme, že vzpomínka jejich spolupráce u pobřežního letectva bude žít a zůstane živou dlouho po tom, kdy dokončíme společný úkol.

Váš velmi upřímný
J. Slessor“

15036276_1208106119254939_8904464337147537860_n

Britský pobřežní velitel air marshal sir John Slessor, K. C. B.

15027639_1208106122588272_6142325423654153188_n

Inspektor čs. letectva gen. K. Janoušek, K. C. B.

15036414_1208106115921606_7025822473557831399_n

Logo 311. bombardovací perutě.

cs Czech
X