Stejně důležití jako piloti jsou příslušníci pozemního personálu, kteří se lopotí, aby letce svou péčí udrželi v bojové kondici. Neocitají se v rozhořčeném boji, ale jen na ně se mohou piloti spolehnout, že když naplno otevřou škrtící klapku, bude tisíc a jedna součástka fungovat na sto procent.
Tisíce mechan13422462_1088270337905185_5810547819655781366_oiků a stovky důstojníků údržby a oprav odvádějí dobrou práci při malém ocenění a možná příliš malém uznání mezi těmi, kdo nerozumí jejich nepostradatelné práci. Každý jednomístný stíhací letoun má svůj vlastní pozemní personál složený ze čtyř až šesti mužů, kteří soutěží s personálem ostatních letounů. Při jedné příležitosti, během hektických dnů bitvy o Británii, jistá peruť přistávala prakticky celá najednou a byla připravena k další akci za osm a půl minuty.
Jak piloti postupně rolovali na své určené body, skupiny personálu čekaly na rozkaz „jděte k němu“, a jakmile letoun zastavil, ihned vyrazily. Piloti hlásili poddůstojníkovi snad jen několik malých vad, které se projevily při letu. Mohli nahlásit stop13432248_1088270391238513_4771866000722733433_ny nepřátelských střel, které prošly potahem letounu, aniž by způsobily vážnou škodu, a pokud nepotřebovali hned znovu vzlétnout, šli si odpočinout. Věděli totiž, že mohou nechat svůj personál dělat jeho práci a že jejich „koně“ budou připraveni, jakmile zazní bzučák volající je znovu na hlídku.
Zbrojíři doplnili novou munici, a pokud si vzpomeneme že každý browning vypálí 1200 nábojů za minutu (a Hurricane má osm těchto zbraní), snad získáme představu o počtu nábojů, které musí být pečlivě uloženy v zásobníku munice. Drakaři zkontrolují, zda je řízení nedotčeno a stroj není poškozen13497743_1088270341238518_2993648963146339334_o zásahem nepřítele. Radisté si sednou na sedačky pilotů a zkoušejí rádiové zařízení, ostatní členové personálu vymění kyslíkové láhve za nové, naplněné. Motoráři zkoušejí složitý mechanismus motoru Rolls-Royce Merlin.
Vše je připraveno pro další poplach. Když se ozve bzučák, spěchají všichni k zaparkovaným letounům. Malý elektrický startér bzučí, motorář na pilotově sedačce nahodí motor, drakař otevře přívod kyslíku, a až motorář sleze z letounu, pilot usedne do své sedačky a drakař nad ním zavře překryt kabiny a zajistí ho. Pilot roluje na místo startu, velitel dá signál ke vzletu a za ohlušujícího řevu letouny mizí.
13433275_1088270431238509_182329414461525433_o 13445383_1088270427905176_7951210320064443990_n 13466534_1088270387905180_5592684868368820448_n 13475184_1088270334571852_834041486280659377_o 13502004_1088270377905181_5335677819329343536_n