Karel Hrabaň, polní pilot stíhač č.1441 , 43.letka, 4.stíhací pluk

22.5.1915 – 1.1.1996

Ačkoliv se po okupaci Československa do zahraničí nikdy nedostal, pokusil se utéci hned třikrát, poslední hromadný útěk s He 111 byl překažen. V roce  1945 se přeškoloval a létal i na Bf 109g-10 ( S/CS-99), pak odešel, protože nesouhlasil s komunistickým režimem.

Tyto jedinečné fotografie zaslané čtenářem (jeho synem) nám ukazují předválečné záběry, stejně jako naše Avie, na kterých létal i mobilizaci. Děkujeme.


Společná štědrovečerní večeře čs. 311. bombardovací perutě 24.12.1943.