„Po dlouhé době čekání

Alexander Hess – první velitel 310. stíhací perutě.

splňuje se nám dnes jedno ze společných přání.

První československá letecká jednotka v Anglii – československá stíhací peruť 310 začíná svoji činnost.

A Vám byla dopřána čest býti jejími příslušníky. Vím, že všichni cítíte povinnost, kterou Vám nové zařazení ukládá. Připomínám Vám proto jen stále zásady československé armády – pevnou kázeň a přátelství druha k druhu za všech okolností.

Velká část československých stíhacích pilotů s mechaniky prokázala již na francouzské frontě, za těžkých okolností, tvrdý, bojový duch a pevnou vůli k vítězství.

Je proto též na Vás, příslušnících všech ostatních kategorií personálu, abyste potvrdili, že jste hodni svých druhů bojujících ve vzduchu a že přispějete k tomu, aby jméno naší perutě patřilo vždy mezi nejlepší.

Uctíte tak nejlépe památku našich drahých kamarádů, padlých pro vlast ve Francii a přispějete ku konečnému vítězství.

A protože každý jednotlivec z Vás bude stále představovati na každém svém kroku československého občana, bude

Znak 310. stíhací perutě.

z jeho vystupování a chování usuzováno na vlastnosti a hodnoty…národa jako celku.

Vašim vzorným vystupováním za všech okolností a získáním sympatií občanů Velké Británie, získáte sympatie   pro…národ, a to v dobách pro něj nejtěžších.

Buďte si toho vědomi a řiďte se tím vždy.

Do Vaší nové činnosti Vám přeji všem mnoho zdaru a úspěchů.

Československé stíhací peruti Na zdar!

Podepsal velitel 310. stíhací perutě 

mjr. p. p. let. Hess v. r.“

 

cs Czech
X