Dne 23. června 1942 došla mi na inspektorát československého letectva v Londýně dvě hlášení, týkající se štábního kapitána letectva Aloise Vašátky.
První z nich oznamovalo, že anglický král udělil wing commanderu Aloisu Vašátkovi 83236 RAF. W.R., vyznamenání DFC. – Distinguish Flying Cross – čestný letecký kříž.
Při čtení této zprávy vyvstal před mýma očima obraz vyznamenaného důstojníka, tak jak nedávno stál v mé kanceláři a s nestejnou radostí mi hlásil, že převzal velení právě vytvořené československé samostatné stíhací skupiny složené ze tří perutí. Nelitoval času, námahy ani úsilí a svou myšlenku na utvoření československého wingu formuloval v dokonalý návrh. Již tehdy, když mi svůj návrh předložil, předurčil jsem ho jako prvního velitele wingu. Svými schopnostmi organizačními, svou inteligencí a houževnatostí zaručoval, že tato nová jednotka dosáhne pod jeho velením nejlepších výsledků.
Jeho zásluhy ocenili i angličtí velitelé všech stupňů a nyní k československým a francouzským vyznamenáním připne mu anglický panovník ještě toto vysoké letecké vyznamenání.
S hrdostí nad uznáním zásluh našeho Vašátky napsal jsem mu své upřímné blahopřání. Avšak dříve než dopis byl odeslán, obdržel jsem druhou zprávu: Náš wing vrátil se z ofensivní akce nad severní Francií bez svého velitele.
Krutá zpráva pro celé naše letectvo. Vašátko, letec z nejschopnějších, který vybojoval tolik nebezpečných utkání nad Francií a který byl na půdě severní Afriky dekorován řádem francouzské čestné legie, Vašátko, který vzorně vedl svou letku, později peruť k úspěchům založeným na svědomité práci a organizačních schopnostech, Vašátko, který svými velitelskými schopnostmi tolik sliboval…nedoletěl.
Jeho památka zůstane navždy závazkem všem jeho spolubojovníkům, celému československému letectvu i těm, pro které odešel za hranice a k nimž se již nikdy nevrátí.

Českoslovenští letci zachovají jméno Vašátkovo navždy ve slavné paměti, tak jako francouzští letci svého hrdinu z první světové války, Guinemera.

Letecký maršál
Karel Janoušek

Z knihy Adofla Vrány_Letec Alois Vašátko

cs Czech
X