Jak psali v Exilových novinách o padlém letci Majoru Malém a co o něm řekl K. Janoušek? Více v článku z 20.6. 1941.

6. června byl skosen náhlou smrtí mjr. Let. Jaroslav M. Malý, p.p.l. Zemřel v důsledku zranění utrpeného loňského roku v bojích, v kritickém období bitvy o Londýn. V majoru Malém ztratilo čs. letectvo důstojníka vysoké hodnoty vojenské, spojené s neobyčejnou osobní kulturou. Major Malý dík svému nadání, inteligenci a širokému vzdělání všeobecnému i vojenskému byl předurčen k nejtěžším a nejdelikátnějším úkolům. Svojí leteckou činností byl postaven do řad našich nejlepších letců.

Major Malý narodil se 17. července 1905 v Praze, kde též studoval na reálném gymnasiu. Po ukončených studiích, osmnáctiletý, hlásil se dobrovolně do čs. armády a byl přijat do Vojenské akademie, kterou absolvoval jako dělostřelec s vynikajícím prospěchem. Byl vyřaděn jako poručík letectva a v roce 1926 absolvoval XII. Pozorovatelskou školu a o dva roky později jako příslušník let. pluku 2 v Olomouci, absolvoval pilotní školu.
V roce 1932 byl přemístěn k let. Pluku 6 do Prahy, kde mimo různá zařadění byl velitelem a spoluzakladatelem 91. noční stíhací letky. Byl výborným pilotem a jedním z prvních, kteří vedli akrobacii ve skupině. V roce 1935 byl ustanoven leteckým attaché v Berlíně, kde se dopracoval vynikajících úspěchů a prokázal své vlasti neocenitelné služby, svůj úkol plnil spolehlivě a často se značným nebezpečím. Po okupaci Československa a likvidací vyslanectví v Berlíně odešel do Francie, kde po krátkém pobytu byl zařaděn do C.I.C v Chartres a pak do polní stíhací peruti, kde ho zastihlo příměří. Bez prodlení odjel lodí do Anglie a byl ihned zařaděn k první československé stíhací peruti, s níž se zúčastnil jako velitel letky bitvy o Anglii.
Byl vyznamenán Čs. Válečným křížem 1939 a četnými cizími řády.
Když se uzdravil ze svého zranění, které utrpěl 31. listopadu 1940, byl přidělen inspektorátu čs. letectva.
Se zesnulým kamarádem se rozloučil Air-Vice-Marshal dr. K. Janoušek, K.C.B., p.p.l. Těmito slovy:
„Připadl mi těžký úkol, abych se rozloučil s Tebou, novou obětí, kterou přineslo československé letectvo v boji za osvobození.
Opustil si domov, své milé, abys se postavil po bok těm, kteří se rozhodli hájiti bojem uraženou čest národa. Bojoval si ve Francii, účastnil si se vítězně bojů v Anglii, abys na konec sám podlehl. Netušil jsi, když si opouštěl zraněn svoji peruť, že dosažená vítězství zaplatíš za několik měsíců vlastním životem.
Majore Malý, národ v Tobě ztratil věrného syna, československé letectvo všestranně vzdělaného důstojníka a statečného bojovníka, Tvoji kamarádi věrného a milého druha. Všichni, kdož Tě znali, jemného společníka, nikdy na Tebe nezapomenou.
V Tvé knize osudu nebylo psáno, aby ses vrátil do osvobozené vlasti se štítem. Ti však, kteří doletí, přinesou na štítu Tvoji světlou památku.
Loučím se s Tebou jménem všech Tvých přátel a k Tvému poslednímu letu volám naše poslední , Letu Zdar“…14086279_1132858736779678_6487827817010230490_o

Díky panu Blažkovi (fanoušek stránky) za identifikaci osob na fotografii.

Zleva F/Lt Jaroslav Malý, Sgt Rudolf zima, FL/Lt Gordon L. Sinclair, P/O Václav Bergman, S/Ldr George D.M. Blackwood, P/O Vilém Göth, Sgt Bohumír Fürst, Sgt Raimund Půda, Sgt Josef Vopálecky, Sgt Jan Kaucký. Toho času všichni příslušníci 310. perutě. Podle informací od Jiřího Railicha byla fotografie pořízena začátkem září 1940 v Duxfordu, kde peruť sídlila. Konce války se kromě J. Malého nedočkal akorát P/O Vilém Göth, který padl zanedlouho 25.10. 1940.
cs Czech
X