Augustin Přeučil před popravou v roce 1947

Velmi rádi čteme a posloucháme příběhy hrdinů, kteří létali v RAF a nebo bojovali doma v Protektorátu proti okupantům. Jsme na ně hrdí. Sluší se ale připomínat i příběhy těch, na které zrovna pyšní být nemůžeme. I tací totiž byli, bylo jich hodně a jejich počínání patří do naší historie stejně tak jako hrdinské ságy. Pokud se řekne zrádce, automaticky se nám vybaví jméno Čurda. Ano, to je ten parašutista, který zradil kamarády a zavinil, že sedm hrdinů skrývajících se v pražském kostele bylo prozrazeno a padlo hrdinskou smrtí. Dalším, i když ne tak známý zrádcem, byl Augustin Přeučil. Jeho příběh je opravdu neuvěřitelný a jistě bychom si o něm uměli představit nádherný hollywoodský trhák…

Narodil se 3.července 1914 na samotě zvaná Závist, která je součástí vesnice Třebšín na Benešovsku. O jeho vojenské službě v předválečném Československu toho moc není, jenom to že absolvoval letecký výcvik a naposled sloužil u 6.pozorovací letky Leteckého pluku č.1 T.G. Masaryka. Po propuštění do zálohy pracoval jako prodavač u firmy Rolný ve Vodičkově ulici v Praze. Když republiku obsadil Hitler, tak spousta čs.pilotů a vojáků odcházela za hranice bojovat proti nenáviděnému nepříteli. Ne však Přeučil. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava požádal orgány Říše o přijetí do Luftwaffe. Byl ovšem odmítnut, protože nebyl Němec. Po tomto odmítnutí se Přeučil rozhodl za hranice přece jenom odejít, ale úplně z jiného důvodu. Chtěl se dostat do Brazílie a získat tam místo dopravního pilota.

V polovině července 1939 si vyřizoval vízové dokumenty na brazilském konzulátu a při odchodu z budovy byl venku zatčen Gestapem.Tak to Přeučil po válce vylíčil vyšetřovatelům divizního polního soudu. Jiné zdroje zas ovšem tvrdí, že Přeučila chytili na protektorátní-polské hranici, když ji chtěl překročit .V celku to je ovšem jedno. Jeho cíl byla Brazílie.

Jisté je, že byl zatčen a získán ke spolupráci s Gestapem. Jeho nadřízený byl kriminální inspektor pražského gestapa Oskar Fleischer. Ten mu dal za úkol vetřít se do československého zahraničního odboje a podávat zprávy především o letectvu. Stal se z něj agent s krycím jménem -Gustav. V režii Gestapa přešel Augustin Přeučil hranice v noci z 22. na 23.července 1939 u Fryštátu a dostal se bez problému do na čs.konzulát do Krakowa. Později byl umístěn do sběrného tábora v Malých Bronowicích, kde se soustřeďovali čs.letci. Odtud už poslal gestapu svou první zprávu na obyčejné pohlednici, samozřejmě na fingovanou adresu.

V létě roku 1939 opouští Přeučil spolu s dalšími čs.letci Polsko a připlouvá do Francie, kde se dostává na leteckou výcvikovou základnu v Chartres, kde se má přeškolit na francouzskou leteckou techniku. Už tehdy byly s Přeučilem kázeňské problémy. Bojově nikdy nelétal a údajně byl kvůli disciplíně přeložen k pěchotě do jihofrancouzského Agde. Po zhroucení Francie se Přeučil spolu s dalšími vojáky evakuoval na lodi Apapa do Anglie.

Zde prošel leteckým výcvikem v Cosfordu a pak několika jednotkami. Krátce sloužil jako stíhač na Hurricanech Mk I. u 43. a 605. britské stíhací perutě RAF. Do bojových akcí v leteckých bitvách o Británii však nezasáhl. Na vlastní žádost byl převelen k technickému servisnímu útvaru, což znamenalo přelétávat nové a opravené stroje. Konkrétně šlo o jednotky 33 MU v Lynehamu, 10.MU v Hullavingtonu, 5 MU v Kemblu a 18. MU v Dumfriesu (MU-Maintenance Units-Servisní jednotka). Nakonec však zakotvil jako pomocný instruktor u operačně výcvikové jednotky 55. OTU v Usworthu. Z poválečných soudních spisů lze vyčíst, že Přeučil podával o čs.vojenském odboji zprávy z Polska, Francie a i z Anglie. Dělo se tak písemně a později prostřednictvím agentů.

Dne 2.července 1941 se oženil 19 letou Muriel Grahamovou Kirbyovou. U kamarádu se chlubil, že dívka pochází z dobře situované rodiny a je velkou vlastenkou. Ovšem někteří ho podezřívali, že se oženil jen proto, aby nemusel do operační jednotky, kde byly velké ztráty. Co se Přeučilovi pověsti týče, tak ji zrovna neměl dobrou. Poválečné výpovědi jeho kolegů a nadřízených zrovna nevyznívají v jeho prospěch. Měl problémy s kázní a vedl hýřivý život. Dokonce se hodně zadlužil a pro leteckou nekázeň mu hrozil polní soud.

V polovině září 1941 byl kontaktován německým agentem. Němci totiž v té době měli veliký zájem o nepoškozený exemplář nové verze stíhačky Hawker Hurricane Mk II., která byla vyzbrojena čtyřmi 20 mm kanony. Němci měli o tento stroj zájem a právě Přeučil ho měl přeletět ze svého letiště k Němcům. Německý agent Přeučila ujistil že ve dnech 18 až 20. září 1941 bude mít německá Luftwaffe rozkaz neútočit na osamocený Hurricane, který bude při setkání s německými stíhači mávat křídly. Německá špionáž držela Přeučila v šachu, neboť jak Přeučil uvedl po válce vyšetřovatelům do protokolu, tak za nesplnění úkolů by ho udali britské tajné službě. A to by znamenalo smrt.

Ačkoliv se po válce spekulovalo, že Přeučil odletěl k Němcům se čtyřkanónovým Hurricanem MkII.,nebylo tomu tak. Přeučil se k této mašině nemohl dostat, jelikož tyto stroje byly zařazovány k bojovým perutím a Přeučil sloužil u 55.výcvikové perutě, která disponovala jen staršími Hurricany verze Mk.I .

Přeučil tušil, že mu jde o život a proto nemeškal. Rozhodl se dezertovat i na starším Hurricanu Mk.I. Dne 18.září 1941 odstartoval odpoledne k cvičnému letu nad pobřežím na Hurricanu Mk.I seriového čísla W9147, s trupovým označením PA-A. Společnost mu dělal ještě jeden polský pilot.

Aby tohoto polského pilota ve druhém Hurricanu oklamal, předstíral pád do moře. V 50-ti metrech mašinu vyrovnal a poté začal stoupat a pokračoval k okupované pevnině. Po zdolání asi 650 km uviděl belgické pobřeží. Znovu klesl do výšky 100 metrů, aby se vyhnul protiletadlovému dělostřelectvu a letěl dál do vnitrozemí. Po nějaké době mu začal docházet benzín a tak Přeučil nouzově přistál na poli u obce Ortho poblíž města Bastogne. Při přistání poškodil podvozek a vrtuli.

Tak a teď k tomu podstatnému. Ze zpravodajských zdrojů z poválečného vyšetřování vyšlo najevo, že ve skutečnosti dezertoval k nepříteli. Krátce před vyčerpáním paliva v 18.15 nouzově přistál na již uvedeném místě, kde se pilot dobrovolně vydal německým orgánům.

Dne 26.11.1941 se prostřednictvím zpravodajských kanálů z okupované Evropy dostala do Anglie tato zpráva:

I. Hlášení obdržené z dobrého pramene v Belgii hovoří o tom, že 18.září v 18.15 hodin britský letoun přistál v Belgii. Pilot opustil stroj, místní obyvatelstvo z belgické farmy mu dalo civilní oblek a pilot se šel schovat do lesa.

II. Němci provedli pátrací akci, ale nebyli schopni pilota dopadnout.

III. 19.září v 05.00 hodin pilot vyšel ven z lesa, šel vstříc Němcům a dělal dojem, že se s nimi přátelí. Udal ty, kteří ho předešlého dne ukrývali, následkem čehož byli čtyři lidé -otec ,matka a dva synové uvězněni, (podle nejnovějších informací dva Belgičané, kteří jej ukrývali, Armand Durand a Leon Charlier byli popraveni, zatímco Charlierova manželka a Belgičan jménem Antoine byli uvězněni).

IV. Zdroj byl schopen uvést číslo letounu.

Tak tolik zpráva. Co se však stalo s Přeučilovým Hurricanem? Když němečtí letečtí odborníci přijeli na místo přistání, byli nemile překvapeni, jelikož před nimi nebyla ona kanónová verze, ale starší typ, který už kdysi Němci ukořistili ve francouzském tažení, takže ho už měli důkladně prozkoumaného. Přeučilův Hurricane byl nakonec dopraven do Berlína, kde byl ve čtvrti Tiergarten součástí muzejní letecké sbírky. Válku však toto letadlo nepřežilo. V noci na 24.listopadu 1943 bylo muzeum těžce poškozeno spojeneckým náletem a mezi shořelými letadly byl i onen Přeučilův Hawker Hurricane Mk.I s označením PA-A.

Co se dál dělo s Přeučilem? Po „nouzáku“ jej Němci odvezli do Berlína na velitelství Luftwaffe, kde od něj získávali informace o britském letectvu. A Přeučil „zpíval“. Poté si ho přebrala berlínská centrála Gestapa, kterou zajímalo západoevropské hnutí odporu, které pomáhalo sestřeleným letcům. A Přeučil opět „zpíval“.

Poté byl odvezen do Prahy, kde se setkal již se zmiňovaným Oskarem Fleischerem a vrchním kriminálním tajemníkem Johannem Bauerem,který měl na starost československé zahraniční vojsko. Zde Přeučil učinil podrobnou výpověď, kde už udával své kamarády v zahraničí.

V Praze dostal Přeučil za únos letadla a zpravodajské informace odměnu 10 000 říšských marek, což bylo při tehdejším kurzu 100 000 protektorátních korun.

Tak se už Přeučil definitivně upsal Gestapu. Stal se pracovníkem konfidentského referátu jako důvěrník ve věci zahraničního vojenského odboje. Působil jako provokatér a volavka mezi příslušníky hnutí odporu, partyzány a dokonce byl nasazován i na sestřelené spojenecké letce aby z nich vydoloval nějaké informace.

Přeučil pravděpodobně spolupracoval i s dalším známým zrádcem a to s Karlem Čurdou, podle některých údajů to byl právě Přeučil, který spolu s dalším zrádcem, bývalým parašutistou Viliamem Gerikem nastrčili na pokyn Gestapa do mlýna v Lidicích vysílačku několik hodin před akcí. Tato akce pak byla použita jako ospravedlňující důkaz na zásah v této obci. Jak to dopadlo už všichni ví. Ale jestli to je stoprocentně pravda, to jsem nikde nezjistil.

V létě roku 1944 pomáhal Přeučil Gestapu s identifikací a usvědčováním československých letců, kteří byli ze zajateckých táborů sváženi na pražské Gestapo. Sestřelení českoslovenští letci totiž neměli status válečných zajatců, jakožto občané Říše pozvedli zbraň proti Říši a to byla velezrada a za to také byl provaz. Pomáhal usvědčovat třeba Františka Burdu, který byl jeho velitel v přeškolovacím kurzu ve výcvikovém středisku v Chartres ve Francii roku 1940, nebo pomáhal usvědčovat i pilota 311.bombardovací perutě Viléma Bufku a spousty dalších.

Ke konci války už Přeučil věděl že je zle. Poslední týdny už neplnil ani žádné úkoly. Oznámil, že je nemocný a odešel z pražského bytu. Často se skrýval u své milenky ve Hvozdnici.

Válka skončila a s ní i Přeučil. 19.května 1945 byl zatčen a odvezen do vězení. Společně s Čurdou a Gerikem byl obžalován z vojenské zrady a zběhnutí. Při výsleších zapíral a vymýšlel si. Například, že nechtěl uletět z Anglie, že mu selhal kompas, nebo že jednal z pověření britské tajné služby atd.
Postupně však přibývaly výpovědi jeho obětí a začaly se hromadit důkazy proti němu. Nakonec se přidalo i svědectví jeho někdejších německých nadřízených a to byl Přeučilův konec.

V hlavním líčení, které probíhalo před Mimořádným lidovým soudem v Praze dne 14.dubna 1947, byl uznán vinným a odsouzen k trestu smrti provazem a ještě téhož dne ve 21.50 byl oběšen na nádvoří pankrácké věznice.

Zdroje:

cs Czech
X